Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

óf;dguq,a, l=Kq lkao kdhhefuka isÿ jQ ydks ms<sn|j iudf,dapkh lsÍu i|yd;a bka úm;g m;a ck;djf.a bÈß iqnidOk lghq;= ms<sn|j;a idlÉPd lsÍu i|yd ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka úfYaI yuqjla‌ wo ^19 jeksod& meje;afjhs' wdmod l<ukdlrK uOHia‌:dkfha§ wo Woeik 8'30 g meje;afjk fuu idlÉPdjg w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;do iyNd.s jkq we;ehs wfmala‌Id flf¾'


l=Kq lkao kdhhefuka úm;g m;a jQ ck;djg ksjdi ,nd§fï jevms<sfjf<a bÈß lghq;= fukau tu mjq,aj, wfkla‌ iqnidOk lghq;=;a tfukau rdcH wdh;k l=Kq lkao kdhheug fmr iy miqj Bg oela‌jQ m%;spdr;a fuys§ idlÉPd flfrkq we;'

l=Kq lkao m%;spl%SlrKh lsÍfï lghq;= iy Bg wod< úi÷ï iy fhdackd;a fuys§ idlÉPd lsÍug kshñ; nj bvï yd bvï f.dv lsÍfï ixj¾Okh lsÍfï ixia‌:dfõ iNdm;s wfia, boaofj, uy;d ,Gossip99, g Bfha ^18 jeksod& mejiSh'

wkqr m%sho¾Yk hdmd" mdG,S pïmsl rKjl" rdð; fiakdr;ak" iqis,a fma%uchka;" y¾I o is,ajd" ta' tÉ' tï' µjqis hk uy;ajreka we;=¿ foaYmd,k ksfhdað;hka /ila‌o" rdcH wdh;k m%OdkSkao wdrla‌Il wxY m%OdkSkao fuu idlÉPdj i|yd iyNd.s ùug kshñ;h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK