Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

ysgmq ckdêm;sjrhl=g wdrlaIl wxY idudðlhka 30 fokl= muKla isàu m%udKj;a njg fYa%IaGdêlrK ;Skaÿjla ,nd .;af;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;du nj fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'tjeks ;Skaÿjla ,nd f.k ;sìh§ Tyqf.a wdrlaIlhka bj;a l<d hehs oeka fpdaokd lsÍu idOdrKo hkak iïnkaOfhka .egÆjla mek kÛsk nj;a ysgmq ckdêm;sksh fndaïn m%ydrhlg f.dÿrej isáh§;a uyskao rdcmlaI uy;dg ;rï wdrlaIdjla ,nd§ fkdue;s nj;a weue;sjrhd m%ldY lrhs'

wkqrdOmqr fyo úoHd,fha remsh,a ñ,shk 950l úhoñka uy,a yhlska hqla; kj f.dvkeÛs,a, i|yd uq,a., ;eîfï W;aijhg iyNd.s fjñka weue;sjrhd fï nj miq.shod ^07& m%ldY lf<ah' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL