Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

f,dalfha rgj,a /il ish jHdmdr lghq;= lrk m%Odk nyqcd;sl iud.ula jk ƨ cd;Hka;r iuQyh wo Èk isg hdia ,xld mqoa.,sl iud.u iu. tlaj furg ;=, ish fufyhqï lghq;= wdrïNlr ;sfí' 

fuys iudrïNl W;aijh Bfha ^17& fmrjre 11'30 g wud;H id., r;akdhl uy;df.a m%Odk;ajfhka lgqkdhl wmkhk ie,iqï l,dmfha msysá hdia ,xld mßY%fha§ mej;aù we;'fuu jHdmdrh u.ska furg jjk b;d .=Kd;aul" ;;ajfhka Wiia t<jÆ iy m,;=re by, ñ,lg ,ndf.k úfoia rgj,g wmkhkh lrkq ,nhs'

fuu.ska úfoia fj<ofmd,g furg t<jÆ iy m,;=re j¾. heùfï yelshdj furg j.dlrejkag Wodjkq we;'

tfiau fuu.ska furg ;reK ;reKshka /ilg /lshd wjia:d Wodjk njo ioyka fõ'

fuu iudrïNl W;aijhg wud;H kúka Èidkdhl uy;d" ksfhdacH wud;H trdka úl%ur;ak uy;d iy ƨ cd;Hka;r iuQyfha iNdm;s hQiq*a w,S uy;d" kS;sh yd iduh iy olaIsK ixj¾Ok wud;HxY f,alïjrhd iy fmd,siam;sjrhd we;=Æ foia úfoia wuq;a;ka /ilaiyNd.sù we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Ananmanan

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK