Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xldfõ fojeks úOdhl ckdêm;s Èjx.; rKisxy fma%uodi ue;s;=udf.a 24 jeks .=KdkqiaurKh fjkqfjka mj;ajk m%Odk iure W;aijh wo^01& fmrjre 8'00g fld<U wÆ;alfâ fma%uodi ms<srej wìhi§ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak iy w.%dud;H rks,a úl%uisxy u;ajrekaf.a m%Odk;ajfhka meje;afõ'tfukau fma%uodi ckdêm;sjrhdf.a .=KdkqiaurKh fjkqfjka wo^01& fmrjre 6'00g fld<U yqKqmsáh .x.drdu úydria:dkfha§ uyd ix>r;akh úIfhys msßkuk imslßlr ix>.; olaIsKdjlao meje;afjk w;r Bfha^30& miajre 7'00g nKavdfj, wñ;dkkao ysñhka úiska mj;ajkq ,nk iquÿr O¾u foaYkhla Y%S iqpß; Yd,dfõ§ meje;aúK'

rKisxy fma%uodi ckdêm;s;=ud 1993 uehs 01 Èk tlai;a cd;sl mlaIfha uehs fm<md,sfha .uka lrñka isáh§ fld<U wdu¾ ùÈfha§ urdf.k uefrk fndaïn lrefjl=f.a m%ydrhlska >d;khg ,laúh'

fld<U wÆ;alfâ fma%uodi ms<srej wNshi§ meje;afjk 24 jeks .=KdkqiaurK W;aijh i|yd ysgmq ckdêm;s wd¾hd fyaud fma%uodi uy;añh" weue;s ið;a fma%uodi uy;d we;=Æ mjqf,a {d;Ska" foaYmd,{hska we;=Æ úYd, msßila iyNd.s fj;s'

Wmd,s lreKdr;ak 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Ananmanan

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK