Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

whym;a ld,.=Kh;a iuÛ isÿjQ .xj;=frka iy kdhhefuka úkdYhg m;a ksjdi bÈlr§u i|yd rch f.k hk jevms<sfj<g weußlka rcfha iydh ,ndfoñka remsh,a ñ,shk 350 l uQ,H mß;Hd.hla‌ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fj; Ndr§u fmf¾od ^03 od& mia‌jrefõ ckdêm;s ks, ksjfia§ isÿúh' Y%S ,xldfõ weußldkq ;dkdm;s w;=,a flaIma uy;d we;=¿ ksfhdað; msßila‌ úiska fuu uQ,H mß;Hd.h ckdêm;sjrhd fj; ks, jYfhka Ndrfokq ,enQy'

furg ;reK ;reKshkaf.a Ys,amSh {kh jeä ÈhqKq lsÍu Wfoid fvd,¾ ñ,shk 12 l uQ,H mß;Hd.hla‌ isÿ lsÍugo weußlka rch leue;a; m< lr ;sfnk w;r jir 4 l ld, mrdihlg wkqj tu mß;Hd.h isÿlsÍug kshñ; nj weußlka ;dkdm;sjrhd fuys§ mejeiSh'

weußldkq ksfhdað; msßila‌ fï jk úg wdmodjg ,la‌jQ l¿;r Èia‌;%sla‌lfha mdi,a msßisÿ lsÍfï jHdmD;shl ksr;j isák w;r tu lghq;= wLKa‌vj l%shd;aul lrk njo weußlka ;dkdm;sjrhd m%ldY lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK