Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

whym;a ld,.=Kh;a iuÛ isÿjQ .xj;=frka iy kdhhefuka úkdYhg m;a ksjdi bÈlr§u i|yd rch f.k hk jevms<sfj<g weußlka rcfha iydh ,ndfoñka remsh,a ñ,shk 350 l uQ,H mß;Hd.hla‌ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fj; Ndr§u fmf¾od ^03 od& mia‌jrefõ ckdêm;s ks, ksjfia§ isÿúh' Y%S ,xldfõ weußldkq ;dkdm;s w;=,a flaIma uy;d we;=¿ ksfhdað; msßila‌ úiska fuu uQ,H mß;Hd.h ckdêm;sjrhd fj; ks, jYfhka Ndrfokq ,enQy'

furg ;reK ;reKshkaf.a Ys,amSh {kh jeä ÈhqKq lsÍu Wfoid fvd,¾ ñ,shk 12 l uQ,H mß;Hd.hla‌ isÿ lsÍugo weußlka rch leue;a; m< lr ;sfnk w;r jir 4 l ld, mrdihlg wkqj tu mß;Hd.h isÿlsÍug kshñ; nj weußlka ;dkdm;sjrhd fuys§ mejeiSh'

weußldkq ksfhdað; msßila‌ fï jk úg wdmodjg ,la‌jQ l¿;r Èia‌;%sla‌lfha mdi,a msßisÿ lsÍfï jHdmD;shl ksr;j isák w;r tu lghq;= wLKa‌vj l%shd;aul lrk njo weußlka ;dkdm;sjrhd m%ldY lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL