Advertisements

Loading...

Gossip

tlai;a cd;sl mlaIfha ysgmq uyf,alï ;siai w;a;kdhl kej; jrla tlai;a cd;sl mlaIfhka il%Sh foaYmd,khg meñfKkakg ;SrKh lr we;ehs jd¾;d fõ'fï jkúg Tyqj tlai;a cd;sl mlaIh yd iïnkaO lr.ekSu ioyd jk uQ<sl idlÉPdjla w;rueÈfhl= ud¾.fhka w.ue;sjrhd iu. mj;ajd we;ehs mejfia' tys§ w.ue;sjrhdf. woyi ù ;snqfKa fï iïnkaOj ;ukag .eg¨‍jla fkdjk nj;a mlaIfh iNdm;s u,sla iurúl%u iu. idlÉPd lr .eg¨‍j ksrdlrKh lr.kakd f,i;ah'

mlaIfhka hym;a m%;spdrhla ,efnk ;=re ;uka n,d bkakd nj ;siai w;a;kdhl mjihs' miq.sh ue;sjrKfh§ ffu;%Smd, isßfik yd rks,a úl%uisxy w;r .súiqula we;s njg udOHfj; l< fy<sorjqjg wod,j l+g f,aLK ilia lsÍfï iïnkaOfhka ;siai w;a;kdhlg tfrys fpdaokd t,a,jqKq w;r fï jkúg ta ms<snoj kvq úNd.hla o meje;afõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY