Advertisements

Loading...

Gossip

Èjhsfka m%foaY lsysmhlska jd¾;djk bka*aÆfjkaid H1N1ffjrih ms<snoj ck;dj oekqj;a lsÍfï jevms<sfj,la wdrïN lrk f,i fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a ffjoH chiqkaor nKavdr uy;dg oekqï § we;' 

Y%S ,xldfõ ia:dk lsysmhlska H1N1 ffjrih wdidokh jQ frda.Ska jd¾;d ù we;' fuu ffjrih wd.ka;=l ffjrihla fkdjk nj;a iEu jirlu foieïn¾ ) fmnrjdß ld,h ;=<;a" uehs isg cq,s olajd ld,h ;=<;a ffjrih me;sr hk nj;a fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh i|yka lf<ah'


mdßißl yd ld,.=Ksl fjkiaùï u; ffjrih me;sr hk nj;a fuu ffjrih je<ÿk frda.Skaf.a jd¾;dùï wvq ù ;sfnk nj;a úfYaIfhkau <orejka .eìks ud;djka" lsßfok uújreka wdrlaId ùu b;d jeo.;a fjk nj;a tu wud;HxYh fmkajdfohs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY