Advertisements

Loading...

Gossip

tlai;a cd;sl mlaIfha ysgmq uyf,alï ;siai w;a;kdhl uy;dg fnd/,a, ixúOdhl OQrh yd rcfha wdh;khl iNdm;s ;ekla ysñjk njg taldnoaO úmlaIfha m%Odkshl= l=reKE., Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S uyskao rdcmlaI uy;dg oekqï§ we;ehs jd¾;d fõ'tfiau tcdm j;auka uyf,alï lî¾ yISï uy;df.ka tcdmhg tlajk f,i wdrdOkhla ,eî we;ehs w;a;kdhl uyd; iSks.u foajd,fha meje;s wd.ñl jevigyklg tlaj bkamsgj hoa§ udOH fj; woyia olajñka mjid ;sìKs'

flfiajqjo" w;a;kdhl uy;dg tcdm kdhlhska nyq;rhla h<s tcdmhg tlaùug i,ld n,k f,ig b,a,Sï ,eî we;s nj miq.sh Èkj, udOH jd¾;d lr ;sìKs'

fï iïnkaOfhka wm ;siai w;a;kdhl uy;df.ka l< úuiSul§ Tyq wod< ldrKdj m%;slafIam lr isáfhah'

Tyq jeäÿrg;a fufia mejiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY