Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

oUq,a, wdikfha Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I ixúOdhl Oqrfhka ;ud bj;a lsÍu ms<sn|j oeä f,i lk.dgqjg m;ajk nj ud;f,a Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S ysgmq weue;s ckl nKa‌vdr f;kakfldaka uy;d ,Gossip99,g Bfha ^25 od& mejiSh'

;uka wog;a Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha fcHIaG Wm iNdm;sjrhd nj;a wo oji f;kakfldaka,g fYdal Èkhla‌ f,i b;sydihg tl;=jk nj;a ;ukaf.a wmamÉÑ wo ysáhkï t;=ud ñh hkafka wo nj;a uka;%Sjrhd mejiSh'

f;kakfldaka,d iy Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih hkq tlu mjq,la‌ nj;a fudk l=uka;%K l<;a f;kakfldaka,d foaYmd,k msáfhka w;=.d oeñh fkdyels nj;a ta uy;d m%ldY lf<ah'


md;ÿïnr Y%S,ksm wdik ixúOdhl Oqrfhka ;uka bj;a l< njg fuf;la‌ oekqï §ula‌ fkdl< nj ,Èjhsk, l< úuiSfï§ uykqjr Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S f,dydka r;aj;af;a uy;d mejiSh'

;uka wdik ixúOdhl f,i m;a lf<a uyskao rdcmla‍I uy;d nj;a Tyq ;udg oekqï fok;=re ;ud ixúOdhl Oqrfhka bj;a lsÍu ms<sn|j ;uka ms<sfkd.kakd nj;a uka;%Sjrhd m%ldY lf<ah'

uyskao rdcmla‍I uy;d iuÛ foaYmd,kh lsÍu ;ud ixúOdhl Oqrfhka bj;a lsÍug m%Odk fya;=j jkakg we;s nj;a uka;%Sjrhd lSh'

uyshx.Kh wdik ixúOdhl Oqrfhka ;ud bj;a lsÍu tl tl mqoa.,hkaf.a l;dj,g /jà mla‍I kdhl;ajh .;a je/È ;SrKhla‌ nj m<d;a iNd uka;%S wkqr úodk.uf.a uy;d ,Èjhsk,g mejiSh'

Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ihg or Èh wÈñka mla‍Ih wdrla‍Id l< msßia‌ fufia bj;a lsÍu ms<sn|j lk.dgqjg m;a jk nj;a fujeks ;SrK ksid mla‍Ih iy tys wkd.;h .ek ÿlla‌ we;s jk nj;a uka;%Sjrhd m%ldY lf<ah'

;ks w,shd f,i m%lgj isá uyshx.Kh wdikfhka Y%S,ksmh ch.%yKh lf<a ;uka nj;a tfy;a ;ukaf.a bÈß .uk ms<sn|j Èia‌;%sla‌lfha we;eï foaYmd,k kdhlhka o wlue;s nj;a uka;%Sjrhd lSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL